15%
 Ghế bô (có bánh, gác chân)

Ghế bô (có bánh, gác chân)

980,000₫

1,150,000₫

9%
 Ghế bô vệ sinh

Ghế bô vệ sinh

730,000₫

800,000₫

7%
 Ghế bô vệ sinh

Ghế bô vệ sinh

630,000₫

680,000₫

11%
 Ghế bô vệ sinh

Ghế bô vệ sinh

760,000₫

850,000₫