Sản phẩm bán chạy

-11%
 Kim thử đường huyết VivaChek Eco  Kim thử đường huyết VivaChek Eco
40,000₫ 45,000₫
 Máy đo huyết áp bắp tay HEM7121  Máy đo huyết áp bắp tay HEM7121
1,080,000₫
 Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron  Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron
2,000,000₫
 Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron  Máy đo lượng mỡ cơ thể Omron
1,900,000₫
 Máy xông mũi họng NE-C28  Máy xông mũi họng NE-C28
1,250,000₫
 Máy xông mũi họng NE-C900  Máy xông mũi họng NE-C900
1,700,000₫