Vớ suy giãn tĩnh mạch

 Vớ suy giãn tĩnh mạch BELSANA  Vớ suy giãn tĩnh mạch BELSANA
650,000₫
 Vớ suy giãn tĩnh mạch BELSANA  Vớ suy giãn tĩnh mạch BELSANA
1,100,000₫
-8%
 Vớ suy giãn tĩnh mạch JOBST  Vớ suy giãn tĩnh mạch JOBST
600,000₫ 650,000₫
-5%
 Vớ suy giãn tĩnh mạch JOBST  Vớ suy giãn tĩnh mạch JOBST
1,050,000₫ 1,100,000₫

Vớ suy giãn tĩnh mạch JOBST

1,050,000₫ 1,100,000₫

 Vớ suy giãn tĩnh mạch Venosan 600  Vớ suy giãn tĩnh mạch Venosan 600
1,100,000₫
 Vớ suy giãn tĩnh mạch Venosan 6000  Vớ suy giãn tĩnh mạch Venosan 6000
600,000₫