10%
 Xe lăn bô vệ sinh X8 Lucass

Xe lăn bô vệ sinh X8 Lucass

1,620,000₫

1,800,000₫

15%
 Xe lăn đa năng Unicare

Xe lăn đa năng Unicare

2,290,000₫

2,680,000₫

10%
 Xe lăn đa năng X7 Lucass

Xe lăn đa năng X7 Lucass

2,400,000₫

2,680,000₫

Hết hàng
 Xe lăn du lịch

Xe lăn du lịch

1,400,000₫

Hết hàng
 Xe lăn du lịch cao cấp
10%
 Xe lăn thường sọc caro Unicare  Xe lăn thường sọc caro Unicare

Xe lăn thường sọc caro Unicare

1,390,000₫

1,550,000₫

5%
 Xe lăn thường X9 LUCASS

Xe lăn thường X9 LUCASS

1,260,000₫

1,330,000₫