Mask Thở Oxy Điều Chỉnh Lưu Lượng Thở

0₫

Mô tả

Mask Thở Oxy Điều Chỉnh Lưu Lượng Thở

Mask làm bằng vật liệu PVC, làm ẩm trong quá trình truyền khí oxy có tốc độ chảy cao hơn 4 LPM hoặc truyền khí oxy trực tiếp vào khí quản, venturi có sẵn 6 van pha loãng 60% khí oxy,không chứa chất DEHP. Ống dẫn khí không xoắn dài 2m. 

 Mask Thở Oxy Điều Chỉnh Lưu Lượng Thở
 Mask Thở Oxy Điều Chỉnh Lưu Lượng Thở
 Mask Thở Oxy Điều Chỉnh Lưu Lượng Thở
 Mask Thở Oxy Điều Chỉnh Lưu Lượng Thở